Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

2024/4 – Warunki pirolizy a właściwości fizyczno-chemiczne biowęgla pochodzenia roślinnego

Błażej Wolański, Kacper Świechowski, Krzysztof Kierzek, Sebastian Opaliński

DOI: 10.15199/62.2024.4.10

POBIERZ PLIK PDF