Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Czasopismo

Przemysł Chemiczny to najstarsze polskie czasopismo, wiodące i bardzo dobrze rozpoznawalne w branży. Jego pierwszy numer ukazał się w 1917 roku. Miesięcznik od 1964 r. jest notowany na tzw. „liście filadelfijskiej” najlepszych naukowych pism świata.

  • Impact Factor pisma za rok 2022 wynosi 0,50
  • Source Normalized Impact per Paper (współczynnik SNIP) za lata 2019-21 wynosi 0,121

 

Czasopismo „Przemysł Chemiczny” znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Artykuły referowane są przez Chemical Abstracts (cover-to-cover), Referativnyi  Zhurnal  Khimiya  a także gromadzone w bazach:

  • SCOPUS,
  • RAPRA (Wlk. Brytania),
  • TEMA (Niemcy),
  • Baztech (Polska).
kotylion-1

Miesięcznik jest indeksowany ISSN 0033-2496, e-ISSN 2449-9951.
Wydanie papierowe jest wersją pierwotną. Artykuły o charakterze naukowym publikowane w czasopiśmie oznaczane są numerem DOI:10.15199/62…. , stanowiącym cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego.

Wydawane przez:

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

(22) 818 09 18
(22) 818 98 32

 sekretariat@sigma-not.pl
www.sigma-not.pl

Organem założycielskim jest:

sitpchem logo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
ul. T. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

 (22) 826 78 96
516 934 423

 sekretariat@sitpchem.org.pl

Misją stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów.

Reklama