Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Lista recenzentów
Przemysłu Chemicznego w okresie od 12.2021 do 11.2022 r.:

 1. prof. dr hab. inż. Joanna Karcz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 2. prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 3. dr hab. prof. PB Jolanta Piekut, Politechnika Białostocka
 4. prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk, Politechnika Gdańska
 5. prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, Politechnika Wrocławska
 6. dr inż. Jerzy Polaczek, Warszawa
 7. prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 8. prof. dr hab. Krystyna Pawlas, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 9. prof. dr hab. inż. Grzegorz Grynkiewicz, Warszawa
 10. dr hab. inż. prof. PK Agnieszka Generowicz, Politechnika Krakowska
 11. dr hab. inż. prof. PK Stanisław Kuciel, Politechnika Krakowska
 12. dr hab. inż. prof. PRz Andrzej P. Pacana, Politechnika Rzeszowska
 13. prof. dr hab. inż. Robert Kupczyński, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 14. prof. dr hab. inż. Jerzy Warych, Politechnika Warszawska
 15. dr hab. inż. prof. PWr Izabela Polowczyk, Politechnika Wrocławska
 16. prof. dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 17. dr hab. inż. prof. ZUT Elżbieta Piesowicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 18. prof. dr hab. inż. Andrzej Świątkowski, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 19. prof. dr hab. inż. Dariusz Ozimina, Politechnika Świętokrzyska, Kielce
 20. dr inż. Maciej Thomas, Politechnika Krakowska
 21. prof. dr hab. Zofia Spiak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 22. prof. dr hab. Marek Kułażyński, Politechnika Wrocławska
 23. prof. dr hab. inż. Dawid Taler, Politechnika Krakowska
 24. dr hab. inż. prof. PŚl Ginter Nawrat, Politechnika Śląska w Gliwicach
 25. dr hab. prof. UP Ryszard Kulig, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 26. dr inż. Katarzyna Pstrowska, Politechnika Wrocławska
 27. dr hab. inż. prof. ZUT Magdalena Cudak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 28. dr hab. prof. IGSMiE-PAN Marzena Smol, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 29. dr hab. inż. prof. UEWr Arkadiusz Piwowar, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 30. dr hab. prof. PŁ Radosław Podsiadły, Politechnika Łódzka
 31. prof. dr hab. Barbara Gworek, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 32. dr inż. prof. PIMOT Krzysztof Biernat, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa
 33. dr inż. Andrzej Biskupski, Politechnika Wrocławska
 34. dr hab. inż. prof. ITWL Andrzej Kulczycki, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa
 35. prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, Politechnika Warszawska Filia w Płocku
 36. dr hab. inż. prof. UPWr Jacek Twardowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 37. prof. dr hab. inż. Bogdan Szczygieł, Politechnika Wrocławska
 38. dr Karolina Smętkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 39. prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski, Politechnika Krakowska
 40. dr hab. inż. prof. AGH Bogdan Kosturkiewicz, AGH w Krakowie
 41. dr hab. inż. prof. AGH Marian Banaś, AGH w Krakowie
 42. dr hab. prof. SGGW Ewelina Hallmann, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 43. dr hab. inż. Henryk Kania, Politechnika Śląska w Gliwicach
 44. dr inż. prof. PW Małgorzata Petzel, Politechnika Warszawska Filia w Płocku
 45. dr Piotr Wierzchowski, Instytut Chemii Organicznej, Warszawa
 46. dr hab. Anna Siczek, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin
 47. dr hab. inż. prof. PK Agnieszka Sobczak-Kupiec, Politechnika Krakowska
 48. dr hab. Urszula Jankiewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 49. prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak, Politechnika Krakowska
 50. dr Marta Tutko, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 51. dr Stanisław Kaczyński, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 52. dr inż. Justyna Kwaśny, Politechnika Krakowska
 53. dr hab. inż. prof. AGH Tadeusz Pająk, AGH w Krakowie
 54. dr hab. inż. prof. AGH Jerzy Wołoszyn, AGH w Krakowie
 55. dr hab. Wojciech Balcerzak, Politechnika Krakowska
 56. dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński, PKN Orlen SA, Płock
 57. dr hab. inż. Małgorzata Wolska, Politechnika Wrocławska
 58. dr hab. inż. prof. ITPiE Sławomir Stelmach, Instytut Technologii Paliw i Energii, Zabrze
 59. dr inż. Tomasz Fiszer, Kraków
 60. mgr inż. Elżbieta Trzaska, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków
 61. dr inż. Tomasz Majchrzak, Politechnika Gdańska
 62. dr hab. Piotr Rusek – Sieć Nadawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy
 63. dr hab. inż. Jacek Grams, Politechnika Łódzka
 64. dr inż. Tomasz Zacharz, AGH w Krakowie
 65. dr hab. inż. prof. PK Tomasz Sobota, Politechnika Krakowska
 66. prof. dr hab. Paweł Zastempowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 67. dr Robert Nowacki, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 68. prof. dr hab. inż. Sebastian Saniuk, Uniwersytet Zielonogórski
 69. dr hab. inż. prof. PW Paweł Maksimowski, Politechnika Warszawska
 70. dr hab. prof. PK Elżbieta Sikora, Politechnika Krakowska
 71. dr inż. Andrzej Sikora, Instytut Studiów Energetycznych, Warszawa
 72. dr hab. prof. UŚI Bożena Łosiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 73. prof. dr hab. inż. Lech Łobocki, Politechnika Warszawska
 74. dr hab. inż. prof. PP Jarosław Markowski, Politechnika Poznańska
 75. prof. dr hab. inż. Janusz Datta, Politechnika Gdańska
 76. prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 77. prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak, Politechnika Krakowska
 78. dr hab. inż. prof. PP Łukasz Klapiszewski, Politechnika Poznańska

 

Reklama