Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Rada programowa

Przewodniczący Rady:

prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Wiceprzewodniczący Rady:

prof. dr hab. Robert Pietrzak

Sekretarz:

dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński

Pełny skład Rady Programowej

prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał

prof. dr hab. Bogusław Buszewski (Przewodniczący Rady)

prof. dr hab. inż. Anna Chrobok

prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja

prof. dr hab. inż. Janusz Datta

dr hab. Bolesław Goranczewski, prof. UO 

prof. dr hab. inż. Janusz Igras

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

prof. dr hab. inż. Janusz Jurczak

dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński 

(Sekretarz Rady) 

dr Grzegorz Kądzielawski

prof. dr hab. Izabela Nowak

mgr inż. Zbigniew Paprocki

prof. dr hab. Robert Pietrzak (Wiceprzewodniczący Rady)

prof. dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka

prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik

dr inż. Adam Tarniowy

 prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski

prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek

dr hab. Maria Zielecka, prof. CNBOP-PIB

Reklama