Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Wydawca:

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

sekretariat@sigma-not.pl
www.sigma-not.pl

Kontakt

REDAKCJA czasopisma PRZEMYSŁ CHEMICZNY

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

(22) 818 51 71
(22) 818 51 71

przemyslchemiczny@sigma-not.pl
przemyslchemiczny.com


Sekretarz Redakcji:
Anna Skurzewska
anna.skurzewska@sigma-not.pl

    Reklama