Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Redakcja

REDAKCJA „PRZEMYSŁ CHEMICZNY”
ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

(22) 818 51 71
przemyslchemiczny@sigma-not.pl
przemyslchemiczny.com

Redaktor naczelny

Jerzy Klimczak
j.klimczak@sigma-not.pl

Sekretarz Redakcji

Anna Skurzewska
anna.skurzewska@sigma-not.pl

Redaktorzy:
Anna Skurzewska
Jerzy Polaczek
Teresa Kowalczyk
Małgorzata Jamróz

Redaktorzy działowi:
Anna M. Anielak
Krzysztof Biernat
Andrzej Czerwiński
Andrzej Błędzki
Aleksander Kołodziejczyk
Jerzy Polaczek
Wioletta Raróg-Pilecka
Andrzej Świątkowski
Piotr Wierzchowski
Jerzy Warych

Reklama