Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Najnowszy numer

Warunki prenumeraty czasopisma na 2023 r.

Rodzaje prenumerat:

 • Prenumerata papierowa
 • Prenumerata cyfrowa
 • Prenumerata w pakiecie w wersji PLUS zawiera wersję papierową, cyfrową + dostęp do archiwum na Portalu www.sigma-not.pl

 

Ceny prenumeraty w roku 2023:

 • Cena 1 egzemplarza 68 zł (w tym 8% VAT),
 • Cena prenumeraty rocznej w wersji papierowej 816 zł + (w tym roczny koszt wysyłki 36 zł),
 • Cena prenumeraty rocznej w wersji cyfrowej 660 zł,
 • Cena rocznej prenumeraty w pakiecie w wersji pakiet PLUS (papierowa + cyfrowa + archiwum) – 996 zł.

  Adres dostawy

  * Wymagane

  Prenumeratę również można zamówić:

  Telefonicznie: 22 840 30 86, 22 840 35 89,
  e-mailem: prenumerata@sigma-not.pl, przemyslchemiczny@sigma-not.pl

  Listownie: Zakład Poligrafii i Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.
  ul. Ks. J. Popiełuszki 19/21
  01-595 Warszawa

  dokonując wpłaty na konto:
  Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
  ul. Ratuszowa 11,
  03-450 Warszawa
  Konto BANK PEKAO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

  Na blankiecie wpłaty należy czytelnie podać nazwę zamawianego czasopisma, liczbę zamawianych egzemplarzy, okres, wersję i cenę prenumeraty oraz adres zamawiającego.

  Pojedyncze zeszyty archiwalne dostępne są w wersji papierowej i – od 1986 roku – elektronicznej (cena l egz. netto wg aktualnego cennika). Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.

  Na stronie Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl można zakupić elektroniczną wersję artykułów dostępnych od 1986 roku.

  Reklama