Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

2024/4 – Badanie właściwości energetycznych biowęgli z odpadowej biomasy roślinnej za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej

Jarosław Molenda, Jolanta Drabik

DOI: 10.15199/62.2024.4.7

POBIERZ PLIK PDF