Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

2024/4 – Otrzymywanie i ocena mikrokapsułek polimerowych samonaprawiających się do zastosowania w matrycy poliuretanowej. Badania wstępne

Agnieszka Adamus-Włodarczyk, Emilia Irzmańska, Anna Strąkowska, Sylwia Makowska

DOI: 10.15199/62.2024.4.2

POBIERZ PLIK PDF