Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

2024/4 – Przegląd technologii produkcji biopaliw w instalacjach biorafineryjnych

Krzysztof Biernat, Paulina Grzelak, Izabela Samson-Bręk

DOI: 10.15199/62.2024.4.1

POBIERZ PLIK PDF