Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

2024/4 – System badawczy do modelowania biotechnologicznych metod usuwania składników biogennych z przemysłowych cieczy poużytkowych

Karolina Dziosa

DOI: 10.15199/62.2024.4.6

POBIERZ PLIK PDF