Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

2024/4 – Wykorzystanie nanomateriałów w inteligentnym sprzęcie sportowym

Mao Min, Duan Baobin

DOI: 10.15199/62.2024.4.8

POBIERZ PLIK PDF