Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

47.MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUMNAUKOWO-TECHNICZNE„CHEMISTRY FOR AGRICULTURE”