Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

PRZEMYSŁ CHEMICZNY 10/23

Przemysł chemiczny czasopismo

Początek miesiąca to dobry czas by zaprosić Państwa do lektury najnowszego numeru naszego czasopisma. Co w bieżącym numerze? Wywiad z panią Prof. Dr hab. Inż. Anną Chrobok z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej Zielony wodór. Krótka monografia. Cz. Iv**. Badania naukowe i prace rozwojowe Aktualności Z życia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Z życia Federacji […]

PRZEMYSŁ CHEMICZNY 9/23

Przemysł chemiczny 9 23

Najnowszy numer naszego czasopisma już dostępny. Mamy wrażenie, że z numeru na numer zawartość PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO jest coraz ciekawsza, bardziej merytoryczna, wypełniona publikacjami, które pokazują innowacje w przemyśle i badaniach naukowych. Co we wrześniowym numerze? Od redakcji Kompendium wodorowe – Zielony wodór. Krótka monografia. Cz. III. Zagadnienia ekonomiczne – Jerzy Polaczek Aktualności – Z życia […]

Przemysł Chemiczny 7/23

Nowy numer naszego czasopisma już dostępny! Od redakcji Napoje butelkowane odchodzą od chemii Aktualności Z życia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Z życia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Z życia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Konferencje Z półki księgarskiej Z prasy zagranicznej Wybrane zgłoszenia patentowe z dziedziny chemii (wg biuletynu urzędu patentowego nr 24–27 […]

Przemysł chemiczny 5/23

okładka PCH

Co w numerze? Od redakcji Artykuł promocyjny Kompendium wodorowe Z historii chemii Personalia Aktualności Z życia SITPChem Z życia FSNT-NOT Z życia PIPC Z prasy zagranicznej Patenty Część naukowa equilibrium structures and their fungicidal activity Chemiczna synteza soli amoniowych acetamiprydu, badania spektroskopowe ich równowagowych struktur izomerycznych i ich aktywności grzybobójczej Andrzej Maranda, Wojciech Schilf, Mirosław […]

Przemysł chemiczny 4/23

Przemysł chemiczny 4

W czwartym numerze: ✅Od redakcji ✅Kompendium wodorowe ✅Komentarz ✅Personalia ✅Aktualności ✅Z życia SITPChem ✅Z życia FSNT-NOT ✅Z życia PIPC ✅Konferencje ✅Z prasy zagranicznej ✅Patenty ✅Część naukowa ▶️Powłoki natryskiwane plazmowo dla potrzeb przemysłu chemicznego ▶️Plazmowo-katalityczna konwersja palnej materii węglonośnej do czystego gazu syntezowego CO + H2 ▶️Synteza nowych pochodnych lamiwudyny, adamantyny i warfaryny z udziałem kwasów […]

Przemysł Chemiczny 3/23

Przemysł Chemiczny 3/23

✅Od Redakcji✅Personalia✅Aktualności✅Z Życia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego✅Z życia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej✅Z życia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego✅Konferencje✅Z półki księgarskiej✅Z prasy zagranicznej✅Wybrane zgłoszenia patentowe z dziedziny chemii (WG BIULETYNU URZĘDU PATENTOWEGO NR 6–10 Z 2023 R.)▶️Czas reakcji systemu monitorowania w czasie rzeczywistym poziomu zużycia sprzętu ochrony układu oddechowego pochłaniającego pary amoniaku▶️Nowatorski sposób […]

Przemysł chemiczny 2/23

Przemysł Chemiczny nr 2/2023

OD REDAKCJI PERSONALIA AKTUALNOŚCI Z życia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Z Życia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Z życia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Konferencje Z półki księgarskiej Z prasy zagranicznej Wybrane zgłoszenia patentowe z dziedziny chemii (wg Biuletynu Urzędu Patentowego nr 2–5 z 2023 r.) Poliole poliestrowe na bazie alkoholi aromatycznych Wykorzystanie […]

Przemysł chemiczny 1/23

OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI Z półki księgarskiej Z prasy zagranicznej Wybrane zgłoszenia patentowe z dziedziny chemii (Wg Biuletynu Urzędu Patentowego Nr 38–52 Z 2022 R. I Nr 1 Z 2023 R.) Model statystycznej optymalizacji składu przemysłowych preparatów myjących na bazie surowców pochodzenia naturalnego z wykorzystaniem metody planowanego eksperymentu (DOE) Nowatorska metoda wychwytu trucizn katalizatora ze strumienia […]