Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Forum H2POLAND w Poznaniu

Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND jest odpowiedzią na potrzebę popularyzowania wiedzy dotyczącej technologii nisko i zeroemisyjnych.

IDEA FORUM H2POLAND

Gospodarka wodorowa jest jednym z kluczowych kierunków ograniczania globalnych zmian klimatu.  Forum H2POLAND to przestrzeń do międzyśrodowiskowej współpracy  biznesu, nauki, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych na rzecz maksymalizacji udziału polskich zasobów produkcyjnych i usługowych w realizacji inwestycji wodorowych.

Uczestnicy forum mają okazję zapoznać się również z profilem naszego czasopisma na stoisku SITPchem.

przemysł chemiczny h2poland