Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Konkurs INŻYNIER PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Wyróżnienie dedykowane wybitnym Inżynierom Przemysłu Chemicznego.

Przyznawane wyróżnienie Inżynier Przemysłu Chemicznego promuje wybitnych specjalistów ze szczególnym uwzględnieniem ich przedsiębiorczości i innowacyjności, dorobku zawodowego i jego znaczenia dla rozwoju oraz pozycji przemysłu chemicznego w Polsce i jego funkcjonowania w gospodarce wolnorynkowej.
Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Kandydatów do tego wyróżnienia mogą zgłaszać:
• Zarząd Główny SITPChem,
• Zarządy Oddziałów SITPChem,
• Rada Programowa czasopisma Przemysł Chemiczny.
• Podmioty gospodarcze, za pośrednictwem ZG SITPChem.
Wnioski prosimy kierować na adres biura:

Zarząd Główny SITPChem
ul. Tadeusza Czackiego 3/5
(bud. NOT, p. 300);
00-043 Warszawa

tel.(22) 826 78 96
tel. +48 516 934 423
e-mail: sekretariat@sitpchem.org.pl

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW