Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

2023/1 – Nowatorska metoda wychwytu trucizn katalizatora ze strumienia węglowodorów

Damian Kruszewski, Piotr Połczyński, Maciej T. Gorzkowski, Adam Lewera, Rafał Jurczakowski

DOI: 10.15199/62.2023.1.3

POBIERZ PLIK PDF