Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Numerus Primus Inter Pares’2023 dla miesięcznika Przemysł Chemiczny

Konkurs jest organizowany przez FSNT-NOT; od ponad 30. lat. Jego celem jest wyłonienie najlepszego numeru czasopisma w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury technicznej oraz popularno-technicznej – z poprzedniego roku kalendarzowego. Redakcje same zgłaszają do Konkursu wybrany przez siebie numer pisma.
Redakcja Przemysłu Chemicznego przekazała do Konkursu zeszyt nr 10,2023 r. i odniosła sukces: to wydanie Przemysłu Chemicznego, zostało nagrodzone w kategorii najlepsze czasopisma promujące technikę w 2023 r. i otrzymało wyróżnienie w kategorii najlepsze czasopismo techniczne i specjalistyczne. GRATULACJE!!
Redaktor naczelny Przemysłu Chemicznego, Jerzy Klimczak,  podziękował Zespołowi Redakcyjnemu za wspaniałą pracę i Zarządowi Głównemu SITPChem za współpracę.

Przemysł chemiczny czasopismo