Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Przemysł Chemiczny 1/2024

Pierwszy, tegoroczny numer naszego czasopisma już dostępny😊, a co w tym inaugurującym ten rok numerze?

✅Od redakcji

✅Artykuł promocyjny: Rozwiązanie gospodarki wodno-osadowej w recyklingu tworzyw sztucznych

✅Kompendium wodorowe: H2Szczecin. Wodór napędem regionu

✅Wspomnienie pośmiertne

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Schmidt-Szałowski (1930–2023)

– Mgr inż. Zdzisław Szawłowski (1929–2023)

✅Personalia

Aktualności

✅Z życia SITPChem

✅Z życia FSNT-NOT

✅Z życia PIPC

✅Konferencje

– XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe. Nauka-Przemysł’2023”

– „Kataliza. Teraźniejszość i przyszłość”

✅Z półki księgarskiej

✅Z prasy zagranicznej

✅Patenty

✅Część naukowa

▶Symulacja i optymalizacja syntezy octanu metylu metodą katalitycznej destylacji reaktywnej w oprogramowaniu Aspen Plus

▶Wyznaczenie kinetyki estryfikacji kwasu laurynowego n-heksanolem, n-oktanolem i n-dekanolem w obecności żywicy jonowymiennej Dowex 50WX8 jako katalizatora

▶Analiza wybranych konstrukcji wielozłożowego adsorpcyjnego układu chłodniczego

▶Mikroelementy oraz pozostałości insektycydów chloroorganicznych w ziarnie starodawnych gatunków pszenicy pochodzących z gospodarstw ekologicznych

▶Wpływ zawartości grafitu na właściwości mechaniczne warstw hybrydowych

Ni-P/Si3N4/grafit osadzonych na stopie AW-7075 metodą redukcji chemicznej

▶Wpływ wodoru na przemiany fazowe gazu kondensatowego w kontekście wielkoskalowego magazynowania

Przygotowanie i charakterystyka kompozytowego materiału izolacyjnego nano-MgO/ polipropylen do budowy linii przesyłowych prądu stałego ultrawysokiego napięcia

PRENUMERATA tradycyjna i cyfrowa dostępna:

https://www.sigma-not.pl/czasopisma-62-przemysl-chemiczny…