Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

PRZEMYSŁ CHEMICZNY 10/23

Początek miesiąca to dobry czas by zaprosić Państwa do lektury najnowszego numeru naszego czasopisma. Co w bieżącym numerze?

✅Wywiad z panią Prof. Dr hab. Inż. Anną Chrobok z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej

✅Zielony wodór. Krótka monografia. Cz. Iv**. Badania naukowe i prace rozwojowe

✅Aktualności

✅Z życia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

✅Z życia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej

✅Z Życia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

✅XII Sympozjum Granulacja 2023 W Kazimierzu Dolnym

✅Zielony wodór. Rewolucja czy przejściowa moda? Szanse i wyzwania dla polskiej gospodarki

✅Z prasy zagranicznej

✅Wybrane zgłoszenia patentowe z dziedziny chemii (wg biuletynu urzędu patentowego nr 36–39 z 2023 r.)

Publikacje naukowe

▶Catalytic supercritical gasification of concentrated oily wastewaters

▶Synthesis of limn2 o4 cathode material for lithium ion batteries

▶Decomposition of hydrogen peroxide during catalytic epoxidation of propylene

▶Obliczenia symulacyjne spadków ciśnienia na półce sitowej kolumny absorpcyjnej

▶Ocena efektywności tłoczenia i jakości oleju uzyskanego z nasion lnu i konopi poddanych obróbce mikrofalowej

▶Właściwości fizykochemiczne granulatu z drobnoziarnistych odpadów rumianku

▶Skuteczność kluczowych technologii w określaniu stabilności i kompatybilności ropy naftowej

▶Analiza emisji duszących i drażniących gazów powstających podczas rozkładu termicznego i spalania żywic epoksydowych

▶Folia z poli(alkoholu winylowego) jako alternatywa tworzyw sztucznych wykonanych z Pet i HDPE w procesie ekoprojektowania zrównoważonych produktów detergentowych

▶Zastosowanie analizy termooptycznej do pomiaru węgla elementarnego w powietrzu na stanowiskach pracy

▶Badanie efektywności usuwania frakcji stałej z zawiesiny pochodzącej z zakładu wzbogacania rudy miedzi

▶State of the art of recycling gel-containing copper cables in the context of sustainability and circular economy

▶Mikroorganizmy jako czynnik zmniejszający zanieczyszczenie środowiska mikroplastikami

▶Ocena możliwości wykorzystania mieszanki osadowo-popiołowej do rekultywacji gruntów z uwzględnieniem wpływu pH środowiska na wymywalność metali ciężkich

▶Badania fizykochemiczne ścieków komunalnych na przykładzie zakładu oczyszczania ścieków Płaszów w kontekście redukcji potencjału eutrofizującego. Cz. I

▶Brykietowanie mieszanek wysokowapniowych szlamów pofiltracyjnych i gruzu betonowego

▶Jakość powietrza w wybranych lokalizacjach na podstawie danych zebranych ze stacji pomiarowych w latach 2021–2022

Zapraszamy do lektury😊

Przemysł chemiczny czasopismo