Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Przemysł Chemiczny 12/2023

Śpieszymy z informacją o wydaniu najnowszego numeru naszego czasopisma. Zapraszamy więc do ostatniego zeszytu „firmowanego” przez rok 2023😇
O czym napisaliśmy tym razem? Poniżej znajdziecie Państwo krótki spis treści:
✅Gospodarka wodorowa z amerykańskiego punktu widzenia
✅Aktualności
✅Wizyta studyjna w instytucjach naukowych i zakładach przemysłowych w Chinach
✅Z życia Stowarzyszenia Inżynierów I Techników Przemysłu Chemicznego
✅Z życia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
✅Z życia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
✅Konferencja „Chemia jest kobietą”
✅Konferencja wodorowa
✅Z prasy zagranicznej
✅Wybrane zgłoszenia patentowe z dziedziny chemii (wg biuletynu urzędu patentowego nr 46–49 z 2023 r.)
✅Effects of sodium chloride in feed on growth performance of grass carp
✅Zastosowanie fotokatalizy w syntezie metanolu z metanu
✅Zagrożenia związane ze stosowaniem żużla wielkopiecowego jako podsypki pod posadzki betonowe
✅Ocena składu granulometrycznego wybranych nawozów mineralnych
✅Otrzymywanie kadmu metalicznego z materiałów kadmonośnych sposobem destylacyjnym
✅Potencjał materiałów pochodzenia naturalnego zawierających mangan w katalitycznym oczyszczaniu gazów odlotowych z instalacji kwasu azotowego
✅Zmienność przestrzenna wybranych właściwości gleb brunatnych użytkowanych rolniczo na terenie pogórniczej niecki osiadań
✅Ocena właściwości palnych i wydzielania dymu przez wybrane materiały drewnopochodne
✅Zużycie nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego
✅Study on optimization of a procedure for preparation of a new carbamazepine formulation
✅Biosorpcja jonów miedzi na granulkach alginianowych – skuteczność procesu w warunkach ustalonych
✅Use of green nanomaterials in the construction of sport stadiums
Potencjał sekwestracji węgla i pochłaniania ditlenku węgla przez polskie rolnictwo
✅Flotacyjne oczyszczanie wstępne ścieków z przetwórstwa mięsnego w mobilnym zestawie badawczym
✅Próby zagospodarowania ścieków z wodnego oczyszczania pojemników po dodatkach do zapraw spajających
✅Synteza poliuretanu z udziałem biomonomerów i jego recykling chemiczny
✅Effect of process parameters of biocopoly (ESTER-ETHERS) synthesis on their production efficiency
✅Wykorzystanie dronów do monitorowania stanu technicznego turbin wiatrowych
✅Analiza kosztów i korzyści wariantów remediacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi stwierdzonych na terenie obiektu dystrybucji paliw
✅Porównanie właściwości półwyrobów wykonanych ze stopu ALSI7MG przeznaczonych do formowania tiksotropowego
Mamy nadzieję, że wygląda to dla Państwa interesująco?!😊
Zapraszamy do lektury, prenumeraty oraz publikacji, reklamy w kolejnych numerach.