Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2/2024

Co w numerze?

 • Konferencja „PRZEMYSŁ CHEMICZNY” 2023
 • Grupa AZOTY w kleszczach zadłużenia
 • Polska technologia przetwarzania laminatów LDPE-AL pochodzących z recyklingu wielomateriałowych opakowań kartonowych po płynnej żywności typu TETRA PAK
 • Personalia
 • Aktualności
 • Z życia POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
 • Z życia STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
 • Z życia FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ
 • 47. MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE „CHEMISTRY FOR AGRICULTURE”
 • 8. KONGRES BIOGAZU

Z półki księgarskiej

Wybrane zgłoszenia patentowe z dziedziny chemii (wg biuletynu urzędu patentowego nr 3–6 Z 2024 R.)

PUBLIKACJE NAUKOWE

 • REUSING AND RECYCLING OF COMPOSITE WIND TURBINE BLADES. A REVIEW OF CURRENT PRACTICES AND PROSPECTS. PART 1. ACADEMIC RESEARCH
 • REUSING AND RECYCLING OF COMPOSITE WIND TURBINE BLADES. A REVIEW OF CURRENT PRACTICES AND PROSPECTS. PART 2**. INDUSTRIAL ACTIVITIES
 • REUSING AND RECYCLING OF COMPOSITE WIND TURBINE BLADES. A REVIEW OF CURRENT PRACTICES AND PROSPECTS. PART 3**. VARIOUS PROPOSALS OFFERED BY SMALL AND MIDDLE COMPANIES
 • USED TEXTILES. BURDENSOME WASTE OR VALUABLE BIOTECHNOLOGICAL RAW MATERIAL?
 • STABILNOŚĆ FRAKCJI PALIWOWYCH Z PIROLIZY ODPADOWYCH TWORZYW SZTUCZNYCH
 • EFEKTYWNOŚĆ STOSOWANIA NAWOZÓW AMINOCHELATOWYCH W UPRAWIE ROŚLIN
 • BADANIA PROCESU PRZYŚPIESZONEJ EKSTRAKCJI ROZPUSZCZALNIKIEM OLEJKÓW ETERYCZNYCH Z GOŹDZIKÓW (SYZYGIUM AROMATICUM)
 • TECHNOLOGIA PRODUKCJI MINERALNYCH NAWOZÓW O KONTROLOWANYM UWALNIANIU (CRF) Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW BIODEGRADOWALNYCH W PROCESIE POWLEKANIA
 • PRODUKTY TERMICZNEGO ROZKŁADU I SPALANIA ETERU DIALLILOWEGO TETRABROMOBISFENOLU A, BROMOWEGO ŚRODKA OGRANICZAJĄCEGO PALNOŚĆ POLIMERÓW
 • MODELOWANIE HYDRODYNAMIKI REAKTORA BARBOTAŻOWEGO NOWEJ KONSTRUKCJI
 • WPŁYW URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH I CZASU POSTPOLIMERYZACJI NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I TRIBOLOGICZNE MATERIAŁÓW ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH STOSOWANYCH W TECHNOLOGII DRUKU 3D DLP
 • INNOWACYJNA METODA BADANIA PALIW STAŁYCH JAKO SPOSÓB NA BEZPIECZNE I ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE WĘGLI KOKSOWYCH

https://sigma-not.pl/zeszyt-7404-przemysl-chemiczny-2024-2.html