Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

PRZEMYSŁ CHEMICZNY 3/2024

Publikacje w tym zeszycie

 • Od redakcji
 • Trzy lata realizacji strategii ORLENU
 • Polityka klimatyczna, czyli zmarnowane pieniądze
 • Aktualności
 • Z Życia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
 • Z Życia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
 • Z Życia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
 • Międzynarodowe Branżowe Targi Przemysłu Tworzyw Sztucznych WARSAW PLAST EXPO 2024
 • Z półki księgarskiej
 • Z prasy zagranicznej
 • Patenty
 • Otrzymywanie wosków poliolefinowych w procesie termicznej degradacji. Cz. I. Charakterystyka surowców
 • Otrzymywanie wosków poliolefinowych w procesie termicznej degradacji. Cz. Ii**. Wpływ struktury surowca na właściwości wosku polietylenowego
 • Synteza i charakterystyka „zielonych” mieszanin polimerowych na bazie biopochodnego termoplastycznego poliuretanu i octanomaślanu celulozy
 • Wytrzymałość mieszaniny SKROBIA TERMOPLASTYCZNA/POLILAKTYD
 • Wykorzystanie nowych metod badawczych w analizie degradacji termicznej pojedynczej cząstki drewna: radiografia, tomografia, radiografia izotopowa
 • Ocena wpływu fotopolimeryzacji na mikrotwardość kompozytów typu BULK-FILL
 • Koncentracja gazów śladowych w pomieszczeniach dla koni rekreacyjno-sportowych
 • Właściwości wybuchowe grzybobójczych środków ochrony roślin w formie pyłu
 • Wpływ zawilgoconego ditlenku węgla na korozję stali rurociągowej
 • Wpływ wodoru na stale konstrukcyjne stosowane w sprzęcie i urządzeniach do jego transportu i magazynowania
 • Wytrzymałość skrobi termoplastycznej napełnionej węglanem wapnia
 • Fires from electrical initiators and released chemicals from combustible materials
 • Study on preparation and analysis of modified bamboo powder material

Zapraszamy do lektury!

Publikacje elektroniczne

https://www.sigma-not.pl/zeszyt-7429-przemysl-chemiczny-2024-3.html