Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Przemysł Chemiczny 3/23

Od Redakcji
Personalia
Aktualności
Z Życia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Z życia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
Z życia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
Konferencje
Z półki księgarskiej
Z prasy zagranicznej
Wybrane zgłoszenia patentowe z dziedziny chemii (WG BIULETYNU URZĘDU PATENTOWEGO NR 6–10 Z 2023 R.)
▶️Czas reakcji systemu monitorowania w czasie rzeczywistym poziomu zużycia sprzętu ochrony układu oddechowego pochłaniającego pary amoniaku
▶️Nowatorski sposób syntezy surfaktantów polimerowych opartych na kombinacji biokwasów karboksylowych oraz polioksyalkilenowanych alkoholi
▶️Oksyetylenowane estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego jako nowe surowce dla przemysłu farmaceutycznego. Równowagowa solubilizacja cholesterolu
▶️Dekarbonizacja metanu z udziałem katalizatorów na bazie żelaza
▶️Zanieczyszczenie atmosfery podczas pandemii COVID-19 na Słowacji
▶️Wpływ β-glukanów na zdrowie człowieka
▶️Wyznaczanie właściwości reologicznych polimerowych kompozytów drzewnych o dużej zawartości drewna na podstawie reometrii kapilarnej. CZ. I. REOMETRIA KAPILARNA
▶️Wyznaczanie właściwości reologicznych polimerowych kompozytów drzewnych o dużej zawartości drewna na podstawie reometrii kapilarnej. CZ. II**. BADANIA REOMETRYCZNE
▶️Zagrożenia chemiczne w pracy Cykliniarza
▶️Wpływ sposobu aktywacji biowęgla na właściwości węgla aktywnego

Przemysł Chemiczny 3/23