Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Przemysł Chemiczny 7/23

Nowy numer naszego czasopisma już dostępny!

▶️Od redakcji

▶️Napoje butelkowane odchodzą od chemii

▶️Aktualności

▶️Z życia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

▶️Z życia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej

▶️Z życia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

▶️Konferencje

▶️Z półki księgarskiej

▶️Z prasy zagranicznej

▶️Wybrane zgłoszenia patentowe z dziedziny chemii (wg biuletynu urzędu patentowego nr 24–27 z 2023 r.)

▶️Analiza Składników Lotnych W Kwiatach Pięciu Gatunków Sect. Chrysantha za pomocą GC-MS

▶️Badanie procesu ekstrakcji polisacharydów z Pleurotus geesteranus

▶️Efektywność energetyczna produkcji i konwersji ziarna pszenicy ozimej do bioetanolu

▶️Ocena termicznego zagrożenia reakcji syntezy związków metaloorganicznych za pomocą kalorymetrii reakcyjnej

▶️Katalityczne oczyszczanie ścieków koksowniczych w wodzie w stanie nadkrytycznym

▶️Badania nad właściwościami agregacyjnymi surfaktantów w kontekście projektowania i wytwarzania detergentów przeznaczonych do mycia owoców i warzyw, z uwzględnieniem wysokiej zdolności usuwania pozostałości pestycydów

▶️Fizykochemia rehydrowanych rozdrobnionych liofilizatów jabłek

▶️Wpływ temperatury i stężenia wodoru na aktywność i selektywność wybranych katalizatorów heterogenicznych zawierających metale szlachetne w procesie uwodornienia metyloacetylenu i propadienu

▶️Eliminacja węgla z koncentratu miedzi w piecu fluidalnym

▶️Badanie zmian parametrów składu frakcyjnego benzyn silnikowych zanieczyszczonych olejem napędowym

▶️Zastosowanie mezoporowatej krzemionki MCM-41 w procesie adsorpcji boldyny

▶️Badania pracy urządzenia regulacyjnego węzłów cieplnych bezpośrednich wykorzystywanego do zarządzania parametrami wody