Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

PRZEMYSŁ CHEMICZNY 8/23

Co w numerze?

 • OD REDAKCJI
 • X KONGRES POLSKA CHEMIA
 • AKTUALNOŚCI
 • XXV POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT
 • Z ŻYCIA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ
 • Z ŻYCIA POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
 • XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRZEMYSŁU CHEMII GOSPODARCZEJ
 • NAUKA I PRZEMYSŁ – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości
 • SOSEXPO 2023
 • Z PRASY ZAGRANICZNEJ
 • Wybrane zgłoszenia patentowe z dziedziny chemii (wg biuletynu Urzędu Patentowego nr 28–31 z 2023 r.)
 • Nowe nanomateriały do konstrukcji sprzętu sportowego
 • Badania nad przygotowaniem nowego ekologicznego granulatu ceramicznego dla budownictwa
 • Zastosowanie trójparametrowych modelowych izoterm do opisu procesu adsorpcji cynaryzyny na mezoporowatej krzemionce MCM-41
 • Zastosowanie mezoporowatych krzemionek jako nośników steroidowych leków przeciwzapalnych
 • Wpływ wielkości ziaren na właściwości podsadzek kwarcowych
 • Wykorzystanie TURBIDYMETRII statycznej do oceny kompatybilności różnych gatunków ropy naftowej
 • Badanie nad ulepszeniem i zastosowaniami syntezy KWETIAPINY
 • Badania nad syntezą i przygotowaniem zielonego dodatku do żywności
 • Badanie jednoczesnego oznaczania popularnych słodzików w zielonej żywności metodą chromatografii cieczowej
 • Właściwości mechaniczne skrobi termoplastycznej napełnionej węglanem wapnia
 • Wpływ parametrów gazów procesowych i postaci konstrukcyjnej wymiennika na emisyjność oraz strumień ciepła wymienianego przez promieniowanie
 • Skrobia ziemniaczana jako źródło cieczy wiążącej w granulacji materiałów sypkich
Przemysł Chemiczny