Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

2023/1 – Synteza estrów kwasu fosfonooctowego i ich praktyczne zastosowanie w otrzymywaniu fosforylowanych kumaryn

Sławomir Frynas, Katarzyna Szwaczko, Kamil Dziuba

DOI: 10.15199/62.2023.1.5