Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Zapis na newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się na newsletter „Przemysłu Chemicznego”.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o. , 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 (wydawca czasopisma „Przemysł Chemiczny”)
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@sigma-not.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu subskrypcji newslettera na podstawie art.10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
  5. ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody oraz do przenoszenia danych
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Reklama