Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Zapowiedź publikacji: Badanie wpływu dodatku pozostałości próżniowej pochodzącej z przerobu olejów przepracowanych na właściwości asfaltu 20/30

„…Ciągły rozwój infrastruktury drogowej wymusza konieczność wdrażania nowych technologii związanych z produkcją asfaltów drogowych, przy jednoczesnej poprawie ich właściwości użytkowych. Rosnące natężenie ruchu oraz masa pojazdów skutkują uszkodzeniami nawierzchni asfaltowych, co ma związek ze stosowaniem lepiszczy o niskiej jakości lub o nieodpowiednich parametrach. Równie istotnym z punktu widzenia ekonomicznego, produkcyjnego oraz środowiskowego problemem jest przetwórstwo olejów przepracowanych (OP). …”

Więcej już w nadchodzącym numerze naszego czasopisma

flukar