Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Przemysł chemiczny 1/23

OD REDAKCJI

  • Jubileusz 60-Lecia działalności Łukasiewicz – IMPIB
  • Wywiad z prof. dr. hab. Inż. Januszem Jurczakiem, Członkiem Rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk I Dziekanem III Wydziału Nauk Ścisłych I Nauk o Ziemi PAN
  • Niespodzianki szczytu klimatycznego COP27 W SHARM EL-SHEIKH

AKTUALNOŚCI

  • Z życia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
  • Z życia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
  • Z życia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
  • 46. Międzynarodowe seminarium naukowo-techniczne „CHEMISTRY FOR AGRICULTURE”
  • Konferencja „MATERIAŁY WĘGLOWE I KOMPOZYTY POLIMEROWE. NAUKA-PRZEMYSŁ’2022”

Z półki księgarskiej

Z prasy zagranicznej

Wybrane zgłoszenia patentowe z dziedziny chemii (Wg Biuletynu Urzędu Patentowego Nr 38–52 Z 2022 R. I Nr 1 Z 2023 R.)

Model statystycznej optymalizacji składu przemysłowych preparatów myjących na bazie surowców pochodzenia naturalnego z wykorzystaniem metody planowanego eksperymentu (DOE)

Nowatorska metoda wychwytu trucizn katalizatora ze strumienia węglowodorów (pobierz .pdf)

Optymalizacja metod hodowli grzybni wybranych gatunków grzybów jadalnych

Synteza estrów kwasu fosfonooctowego i ich praktyczne zastosowanie w otrzymywaniu fosforylowanych kumaryn

Wpływ bisfenolu A na człowieka oraz wybrane organizmy wodne i lądowe

Wpływ antypirenów fosforowych na palność pianek poliizocyjanurowych (pobierz .pdf)

Produkty rozpuszczalnikowej rafinacji frakcji próżniowych z hydroodsiarczania pozostałości próżniowej jako plastyfikatory (pobierz .pdf)

Ocena emisji cząstek na stanowiskach pracy operatorów stacjonarnych drukarek 3D

Właściwości palne i odporność na akty wandalizmu kompozytów hybrydowych zbrojonych tkaninami i napełniaczami proszkowymi (pobierz .pdf)

Plastyfikatory polimerowe o właściwościach powierzchniowo czynnych jako składniki biodegradowalnych materiałów polimerowych (pobierz .pdf)

Kondensat parogazu z retorty suchej destylacji drewna jako prekursor płynu wędzarniczego. Charakterystyka i właściwości (pobierz .pdf)