Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Przemysł chemiczny 4/23

W czwartym numerze:

✅Od redakcji

✅Kompendium wodorowe

✅Komentarz

✅Personalia

✅Aktualności

✅Z życia SITPChem

✅Z życia FSNT-NOT

✅Z życia PIPC

✅Konferencje

✅Z prasy zagranicznej

✅Patenty

✅Część naukowa

▶️Powłoki natryskiwane plazmowo dla potrzeb przemysłu chemicznego

▶️Plazmowo-katalityczna konwersja palnej materii węglonośnej do czystego gazu syntezowego

CO + H2

▶️Synteza nowych pochodnych lamiwudyny, adamantyny i warfaryny z udziałem kwasów izoksazolokarboksylowych jako związków o potencjalnej aktywności przeciwwirusowej

▶️Wpływ adiuwantów na mobilność azotu i herbicydów w glebie

▶️Mikroplastiki obecne w kompoście stanowiące barierę dla gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)

▶️Badanie bezpieczeństwa pożarowego płaskich taśm poliuretanowych

▶️Skuteczność metod fizykochemicznych w oczyszczaniu ścieków z przemysłu drobiarskiego

▶️Badanie wpływu dodatku pozostałości próżniowej pochodzącej z przerobu olejów przepracowanych na właściwości asfaltu 20/30

Zapraszamy do lektury, publikacji, reklamy.

Przemysł chemiczny 4