Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

2023/6 – Spektroskopia promieniowania rentgenowskiego w Centrum SOLARIS – nowe narzędzie polskiego przemysłu chemicznego